LINIA TECHNOLOGICZNA

Technologia puffingu

Puffing to opatentowana technologia służąca do suszenia żywności w wielobębnowej suszarce próżniowej MIVAC-3.

Czym się różni od tradycyjnego suszenia?

Suszenie w konwencjonalnych suszarkach (taśmowych, bębnowych lub komorowych) sprawia, że materiał traci składniki aktywne biologicznie, przede wszystkim witaminy. Dzieje się tak ze względu na to, że końcowy etap suszenia, gdy wilgotność materiału jest już poniżej 20%, jest bardzo powolny (trwa nawet kilka godzin), a temperatura suszonego materiału jest wysoka. Takie warunki mają negatywny wpływ na jakość suszu.

jablko-microfood2

Suszenie w próżni pozwala uzyskać susz o unikalnych własnościach, nieosiągalnych metodami konwencjonalnymi. Wszystko to za sprawą obniżonego ciśnienia energii o odpowiednio dobranej mocy w komorze procesowej. W procesie, który jest realizowany w suszarce MIVAC-3 wyeliminowane są wszystkie niekorzystne czynniki wpływające na jakość otrzymywanego suszu. Proces suszenia jest bardzo szybki (zwykle trwa 1-3 minut), a ponadto, dzięki utrzymaniu w komorze niskiego ciśnienia, znacznie obniżona jest temperatura wrzenia wody i tym samym temperatura materiału w trakcie procesu suszenia.

Produkt powstały w takim procesie wyróżnia się charakterystycznym efektem spulchniania suszonych kawałków owoców lub warzyw – jest to tzw. efekt “Puffingu”. Powstający tą metodą susz ma unikalne własności: zachowane są składniki aktywne biologicznie i ma strukturę porowatą (chrupiącą) o silnych własnościach higroskopijnych.

Jak to działa?

Proces suszenia w wielobębnowej suszarce MIVAC-3 podzielony jest na trzy cykle:

Właściwy proces puffingu

Materiał umieszczony w bębnie z obniżonym ciśnieniem znajdującym się przy wysoko częstotliwościowych generatorach Tesli nagrzewany jest dostarczoną energią. Przez odpowiednie zredukowanie ciśnienia w bębnie dielektrycznym możliwe jest prowadzenie szybkiego procesu suszenia w warunkach nagrzania uszlachetnianego materiału do stosunkowo niskich temperatur (np. do 40 – 60°C), co pozwala uzyskiwać produkty o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Po cyklu dosuszenia z odpowiednio dobranym czasem i mocą – bęben z materiałem przemieszczany jest do nowej pozycji, poza strefę dostarczania energii.

Pulpit sterujący, suszarka wielobębnowa i transporter chłodzący
Komora suszarki wielobębnowej z mieszadłem

Etap stabilizacji produktu

Materiał w obracającym się bębnie utrzymywany jest w obniżonym ciśnieniu. Wciąż jeszcze występuje proces parowania, dzięki czemu obniża się temperatura suszu. Skoncentrowane cukry organiczne utwardzają się stabilizując wymiary kawałków suszonego materiału (kostek, płatków itp.).

Zakończenie procesu

Rura z suszem przemieszczana jest do pozycji, w której wyłączony jest obrót bębna. Wnętrze bębna jest zapowietrzane i dosuszony materiał jest usuwany z bębna. Następnie do tego samego bębna wprowadzana jest nowa porcja materiału.

Załadunek-rozładunek produktu

Unikatowa technologia

Innowacyjność puffingu zawdzięczamy wdrożeniu unikalnych rozwiązań technicznych. Opisany proces realizowany jest w suszarce o wyjątkowej konstrukcji – ze specjalnym układem napędzającym bębny. Z okresowym kontrolnym przemieszczaniem bębnów wewnątrz metalowej komory oraz ze złożonym układem próżniowym umożliwiającym synchroniczne odpompowywanie powietrza z poszczególnych rur i ich zapowietrzanie w odpowiednich momentach.