Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
20 grudnia 2019

Firma MICROFOOD S.A z siedzibą w Ostrzeszowie od 2011 zajmuję się produkcją, handlem suszonych owoców i warzyw na rynku polskim i zagranicznym. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z procesem suszenia.

Kontekst otoczenia, w jakim funkcjonuje firma MicroFood S.A. z jednej strony wyznacza rynek oraz potrzeby klientów, które ten rynek kształtują. To sprawia, że jako firma jesteśmy zobowiązani do obserwowania rynku oraz ciągłego uczenia się nowych umiejętności potrzebnych w szybko zmieniającym się świecie.

Misją firmy MicroFood S.A jest spełnienie oczekiwań klientów, którzy poszukują smacznych, bezpiecznych i ekologicznych produktów z suszonych owoców i warzyw. Dostarczamy wyroby najwyższej jakość, tak aby klient czuł się w 100% usatysfakcjonowany kupując nasz produkt. W kontakcie z klientem używamy prostego i transparentnego języka – w ten sposób stajemy się dla niego wiarygodnym i solidnym partnerem. Zarówno w kontaktach biznesowych, jak i w procesie produkcyjnym, chętnie wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania dostępne na rynku i cały czas podnosimy własne kwalifikacje, gdyż jako firma zdajemy sobie sprawę, że bez tego typu działań nie możemy konkurować na światowych rynkach.
Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne jest niezwykle istotne dla każdej organizacji. Nasza skupia swoją uwagę na czynnikach zewnętrznych i wewnętrznych, które decydują o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. Dokładamy wszelkich starań aby oferowane przez nas produkty spełniały zarówno wymagania klienta jak i obowiązującego prawa. Wszystko dzięki solidnej pracy naszego personelu i wdrożonych systemów zarządzania jakością. Ciągłe szacowanie ryzyka wynikającego z różnych czynników zewnętrznych pozwala kształtować produkt i doskonalić działania firmy.
Wprowadzanie kolejnych certyfikatów jakości jest dla nas istotne nie tylko z biznesowego, ale i etycznego punktu widzenia. Stawiamy sobie coraz większe wymagania, a dokumentujące to certyfikaty to dla nas jednocześnie zobowiązania do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemów zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności, ma na celu wzrost:

 • zaufania klientów, a tym samym sprzedaży produktów
 • rozszerzenie rynków zbytu
 • uzyskanie powtarzalności, a także trwałości wyrobów oraz towarów
 • pracę nad zapewnieniem bezpieczeństwa żywności i jej zgodności z obowiązującym prawem
 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego
 • zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko
 • poprawę organizacji pracy oraz doskonalenie świadomości i odpowiedzialności pracowników
 • poprawę procesów produkcyjnych, w tym produkcji dla rynku detalicznego oraz
 • przemysłowego

Zdając sobie sprawę, iż rozwój firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do produkowania wyrobów o wysokiej i stabilnej jakości, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta, jak również handlu towarami zgodnymi ze specyfikacją o wysokiej i stabilnej jakości, które realizowane będą w oparciu o spełnienie oczekiwań naszych klientów i przepisów prawnych.

Politykę jakości zamierzamy realizować poprzez wytyczenie celów  strategicznych oraz systematyczne nadzorowanie ich realizacji w trakcie audytów wewnętrznych i przeglądów systemu przeprowadzanych przez kierownictwo firmy:

 • stwarzanie możliwości dla rozwoju pozyskanych specjalistów, oferowanie im szkoleń oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji
 • poprawę istniejącej infrastruktury w zakładzie przetwórczym
 • praca nad nowymi produktami oraz ciągłe udoskonalania tych, znajdujących się już w ofercie firmy
 • rozszerzanie rynków zbytu poprzez wyjazdy na targi, udział w misjach gospodarczych oraz udział w konkursach organizowanych przez instytucje państwowe i unijne
 • poprawę rentowności firmy poprzez wprowadzenie nowych technologii oraz nowych produktów
 • zwiększenie świadomości projakościowej pracowników a także dyscypliny i organizacji pracy
 • wprowadzanie nowych typów produkcji, w tym produkcji przemysłowej dla klientów, którzy przetwarzają nasz produkt
 • praca nad komunikacją zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzanie analizy ryzyka i wszystkich zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne

Zobowiązujemy pracowników firmy do dołożenia wszelkich starań, aby realizować Politykę Jakości i osiągnąć wytyczone cele strategiczne poprzez realizację celów operacyjnych.

Prezes zarządu 
Piotr Barczyk

Pełnomocnik ds. SZJ
Agnieszka Berger